Omsiad
| EN | TR
 
 
 

Sektörümüzün değişen rekabet koşullarına ve ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak katma değerli ihracatın artması,  insana ve çevreye duyarlı katma değeri yüksek tasarımların yaratılarak korunması, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi için  OMSİAD olarak her platformda dile getirilen ve takibi yapılan Tasarımın Desteklenmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı, tasarımcı ve sanayicilerimizin aynı platformda buluşmasına imkân sağlayacak yeni bir destek mekanizması için ekli 21.12.2014 tarihli29212 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan “2014/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Tebliğ No: 2008/2’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” i yürürlüğe sokmuştur.

Söz konusu Tebliğ’ in amacı Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Yürürlükte olan “2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında tasarım yarışması organizasyonları, bu yarışmalarda dereceye giren tasarımcıların yurtdışındaki seçkin okullarda eğitimleri desteklenmektedir. Yine mevcut destek kapsamında ünlü tasarımcılarımız, modacılarımız da desteklenmektedir. Türkiye’de yeterli sayıda tasarımcı bulunmakta fakat söz konusu tasarımcılar; sanayicilerle, ihracatçılarla gerektiği gibi buluşamamaktadır. İhracatçılar, sanayiciler yeteri kadar nitelikli tasarımcı istihdam edememektedir.

Ekonomi Bakanlığının 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda daha çok ihracatçı ve daha çeşitli pazarın yanı sıra daha katma değerli ihracat için Turquality, Marka gibi tasarım destek programlarına yeni hazırlanan “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri  Desteği” ile yeni bir program daha eklemiştir. Yeni destek paketi olan “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği” ile şirketlerin tasarım departmanı kurmaları, eğer böyle bir departmanları varsa geliştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle, ihracatçıların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri teşvik edilecektir.  Tasarım ve ürün geliştirme proje önerileri Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındığı takdirde; şirketlerin söz konusu projeleri kapsamındaki tasarımcı, modelist ve mühendis istihdamı, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri anılan Tebliğ’de belirtilen limitler dahilinde desteklenecektir.Bu paketle, tasarım yarışmaları ile özendirilen, yurtdışı eğitime gönderilip nitelikleri artırılan tasarımcı havuzunun sanayicimizle buluşmasının kapısı aralanmış olacaktır.

 
 
DÖKÜMANI İNDİR
           
 
 
27
OCAK
OAİB ONLİNE EĞİTİM – İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Tarih:27.01.2021
28
OCAK
OAİB ONLINE EĞİTİM - Makro Ekonomik Göstergelerin Analizi İle Finansal Okur Yazarlık – Nedim NARLI
Tarih:28.01.2021
 
 
SİTE HARİTASI
• Foto Galeri • Haberler
• İstatistikler • Katalog
• Medyada OMSİAD • Office Magazine
• Raporlar • Yurtdışı Fuarlar
• Yurtiçi Fuarlar
Cumhuriyet Caddesi. Sibel Apartmanı No:63 Kat: 5 Elmadağ / TAKSİM - İSTANBUL - TÜRKİYE
 
T: +90 212 343 41 04
F: +90 212 240 55 11
E: info@omsiad.org.tr
E-BÜLTEN KAYIT
Tüm etkinliklerimizden haberdar olmak için mail listemize kaydolun...
Tüm Hakları Saklıdır 2015 © OMSİAD Tasarım & Kodlama: Tekklik Bulut ve Internet Hizmetleri