DYS TANIMLAMA VE KULLANICI YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
Destek Yönetim Sistemi (DYS), mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. Yararlanıcıların başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
DYS Kayıt (Tanımlama) işlemleri, firmanın üyesi olduğu İBGS tarafından yapılması gerekmektedir. Birden fazla İBGS’ye üyeliği olan firmalar için ise, ihracatın ağırlıklı olarak geçirildiği İBGS aracılığıyla kayıt yapılır.
DYS kaydı için gerekli olan EK A, EK B (EK B’nin ekleri) ve EK C (EK C’nin ekleri) formlarının hazırlanması gerekli olup EK A, EK B ve EK C formlarının imza sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişiler tarafından imzalanmış olması ve beraberinde aşağıda detayı yer alan belgelerin, dilekçe eşliğinde KEP üzerinden ilgili İBGS’ye iletilmesi gerekmektedir.

Tanımlama İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
• İmza sirküleri,
• Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik Ortamda Alınan Ticaret Sicil Belgesi
(Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık yapısı bilgisinin yer almadığı durumlarda, ortaklık yapısını gösterir Noter Onaylı Karar Defteri, Noter Onaylı Hâzirun Cetveli veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak Ortaklık Durum/Firma Durum Belgesi ibraz edilebilir)
• Vekalet durumu varsa Vekaletname
• Kapasite Raporu (Varsa)
• Yetkilendirilmesi talep edilen kişi için (EK C)
a) Yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi ve Kullanıcının TC Kimlik fotokopisinin sunulması gerekir. (Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü…vb)
b) Yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılması ve Kullanıcının TC Kimlik fotokopisinin sunulması gerekir.
c) Yararlanıcı Mersis Yetkililerinden biri ise Kimlik Fotokopisi ve SGK belgesi aranmaz. Bu bilgi DYS üzerinden otomatik olarak alınır yalnızca EK C formunun doldurulması yeterlidir.
d) Yetki başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Yetki Bitiş tarihinin, yetkilendiren kişinin imza sirkülerinde yer alan yetki bitiş tarihini ve azami 3 yılı geçmemesi esastır.
e) Kullanıcının yetkili olacağı bileşenlerin belirtilmesi gerekmektedir. (İhracat Destekler, DİR, VRHİB gibi)


İlgili eklere https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys adresinden, süreç yönetimi için hazırlanan sunum ve klavuzlara https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys/destek-yonetim-sistemi-kilavuzlari adresinden ulaşabilirsiniz.

Yararlanıcı Tanımlama İşlemleri

Destek Yönetim Sistemi Başvurusu Nereye Yapılır?

• Yararlanıcıların ihracat işlemlerinin gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir.

• İhracatçı Birliği üyesi olmayan yararlanıcılar, istedikleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerden birine başvurabilir.

• Başvurular şahsen veya KEP üzerinden yapılmalıdır.

Yararlanıcı tanımlama işlemleri için gerekli olan belgeler nelerdir?

• EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi

• EK B (Yararlanıcı Bilgi Formu)

• İmza Sirküleri veya İmza ve yetkileri gösterir Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı

• Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik Ortamda Alınan Ticaret Sicil Belgesi (Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık yapısı bilgisinin yer alması zorunlu olmamakta olup, ortaklık yapısını gösterir Noter Onaylı Karar Defteri, Hazirun Cetveli veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınacak Ortaklık Durum Belgesi veya ibraz edilebilir)

• Vekâlet durumu varsa Vekâletname

• Kapasite Raporu (Varsa)

EK A (Sistem Kullanım Taahhütnamesi) kimler tarafından imzalanmalıdır?

• Taahhütname, sistem kullanımına ilişkin hususları içeren ve sadece bir defaya mahsus olmak üzere sunulan belgedir.

• EK A-B-C formları İmza Sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişiler tarafından imzalanmalıdır. Vekâlet durumu var ise yararlanıcı adına temsile yetkili olan kişi/kişiler sadece EK

B ve C formlarını doldurabilir.

• Belgenin kaşelenmesi zorunlu değildir.

Kullanıcı Yetkilendirme İşlemleri
Kullanıcı yetkilendirme işlemleri için gerekli olan belgeler nelerdir?

• EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)
• Yetkilendirilmesi talep edilen kişi yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise, çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi (Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü vb.) sunulmalıdır.
• Yetkilendirilmesi talep edilen kişi yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise, EK C’nin noterde onaylatılarak sunulması gerekir. İlave bir belge aranmaz.
EK C (Kullanıcı Yetkilendirme Formu)’de hangi bilgiler doldurulmalıdır?
• Aksi belirtilmediği sürece, kullanıcı yetkilendirme formunda yer alan tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
MERSİS’te yer alan Yetkili Temsilciler için sunulması gereken belgeler nelerdir?
• Yetkilendirilmesi talep edilen kişinin, MERSİS’te yer alan gerçek kişi temsilcilerden biri olması halinde ilave bilgi ve belge aranmaz.
Yararlanıcı bünyesinde çalışmayan kişilerin yetkilendirilmesinde aranacak belge hangisidir?
• Söz konusu kullanıcılar için EK C’nin (Kullanıcı Yetkilendirme Formu) eksiksiz olarak doldurulması ve noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir.

 

DYS Başvuru Merkezleri

Destek Yönetim Sistemi’ne Erişim Nasıl Sağlanır?

E-Devlet Kapısı üzerinden kullanıcı girişi yapıldıktan sonra, Ticaret Bakanlığı uygulamaları içerisinden (“DYS” kelimesi ile de arama yapılabilir) Destek Yönetim Sistemi giriş linklerine ulaşılabilir.

 

Uygulama Seçme Sayfasında yer alan Destek Yönetim Sistemi linkini tıkladıktan sonra butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. DYS giriş sayfasında birim tipi olarak gelecektir. Birden fazla firma/kuruluşta temsil yetkisi olan kullanıcılar, sisteme KULLANICI olarak giriş yaptıktan sonra, DYS arayüzü üzerinden firmalar arasında geçiş yapabilecektir. Sisteme girildiğinde ana sayfa açılacak ve yetkili olduğunuz desteklere sol menüden, firmalara/kuruluşlara ise üst menüden erişim sağlanabilecektir.


Ticaret Bakanlığı Uygulama Sayfası Üzerinden:
Ticaret Bakanlığı Uygulama sayfasına doğrudan https://eortak.dtm.gov.tr adresi üzerinden erişim yapılabilir. Bu sayfaya doğrudan gelindiği durumlarda, henüz yetki kontrolü yapılmamış olacağından, “E- İmza Uygulamalarına Giriş” linki tıklanarak login seçeneği belirlenmelidir.

 

Açılacak sayfada "E Devlet ile giriş" seçeneği tercih edildikten sonra başarılı bir şekilde giriş yapıldığında, yukarıda birinci maddede anlatılan Uygulama Seçme Sayfası açılacaktır.

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ detaylu kullanım rehberi ve sıkça sorulan sorular klavuzu ekte yer almaktadır.

 

 


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç