ÜYELİK ŞARTLARI, TALEP EDİLEN BELGELER ve ÜYELİK KABÜL SÜRECİ

OMSİAD Derneğimize Üyelik, Dernek Tüzüğü’nün 5., 6., 7., 8. ve 9. maddeleri ile belirlemekte olup, Yönetim Kurulunca Üye adayın Anayasa, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği’ nde geçen dernek üyelik şartlarını taşıması öncelikli olarak gözetilmekte ve aşağıdaki şartların sağlanması talep edilmektedir:

I.

Üyelik müracaatı için talepte bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler öncelikle “OMSİAD Üyelik Başvuru Formu” ile

 1. Başvuru sahibi gerçek kişi ve/veya tüzel kişi temsilcisinin T.C. Kimlik Fotokopisi,
 2. OMSİAD Üyelerinden alınan 2 adet Referans Mektubu,
 3. Firma Yetki Belgesi,
 4. Firma Ticaret Sicil Gazetesi,
 5. Son 1 yıldır çalışan kişi sayısının en az 30 kişi olduğunu gösteren güncel ve geçerli Kapasite Raporu,
 6. Firmanın en az 3 yıldır Faaliyette olduğunu gösterir Faaliyet Belgesi,
 7. İmalat Yeterlilik Belgesi,
 8. İmzalı OMSİAD Etik ve Sosyal İlkeler Metni,
 9. İmzalı KVK Metni,
 10. Gerçek ve/veya tüzel kişi firmasının 3 adet tasarım tescil ve/veya faydalı model evrakları
 11. Firma Ürün Kataloğu
 12. 3 adet Fotoğraf

eksiksiz hazırlanarak Dernek Genel Sekreterliğine (e-posta ve kargo ile ıslak imzalı olarak) gönderilir. Bu bilgiler dışında Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülür ise başka evraklar da talep edilebilir.

II.

Evrakların OMSİAD’ a ulaşmasından sonra

 1. Genel Sekreterliğimizce kontrolü yapılır, eksik ve/veya hatalı belgeler aday üyeye bildirilerek tamamlanması sağlanır,
 2. Daha sonra aday üyeden kargo ile gelen ıslak imzalı evraklar ve firma ürün kataloğu OMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulmuş Üye Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve aday üyenin başvurusunun en yakın tarihli Yönetim Kurulu Olağan Aylık Toplantısı Gündemine alınmasına uygunluk verilir,
 3. Yönetim Kurulu Toplantımızda başvurunun kabulü ya da reddinin kararı alınır ve aday üyeye bilgisi verilir.
 4. Üyeliği kabul edilen gerçek ve /veya tüzel kişi en son yapılan Genel Kurul Toplantısında belirlenen OMSİAD Üyelik Ödentileri olan;
 1. 2024 yılı için sadece ilk girişte tek sefer ödenecek olan Üyelik Giriş Ücreti 150.000,-TL
 2. 2024 yılı için Üyelik Aidatı 30.000,- TL

‘nin  bildirilen Dernek Banka Hesabına yatırılması talep edilir.

Ödemelerin makbuzu OMSİAD’ a gönderildikten sonra adaya Üyelik Kabul Yazısı gönderilip, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü DERBİS Sisteme Üyenin Girişi gerçekleştirilir.

OMSİAD ile iletişime geç