OMSİAD Hakkımızda

Türkiye’de ofis mobilyaları sanayi sektörüne mensup gerçek şahıslar, giderek büyüyen, kalitesi, teknolojisi ve tasarımlarıyla dünya ile rekabet gücüne ulaşan Türk Ofis Mobilyaları Sanayi’ni ulusal ve uluslararası platformda güçlendirmek, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda işbirliği yaratarak sektörel etkinliği artırmak üzere Şubat 1999 yılında kısa adı OMSİAD olan “OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurmuşlardır.

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD) ın Kuruluş Amacı; Üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak ortak amaçlarını, ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını koruyup, geliştirmek ve sektör bazında karşılaşılan sorunların çözümünde önderlik etmektir.

OMSİAD, her geçen gün sayısı artan Üyeleri için kuruluş amacına uygun olarak;

1. Üyelerinin sektör ile ilgili sorunlarına çözüm önerileri üretmek üzere çalışmalarda bulunmak,

2. Sektöre ait sorunların ilgili kurum ve kuruluşlarda dile getirerek sektörün gelişimine katkı sağlamak,

3. Üyelerin kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak üzere toplantılar, eğitimler vs. düzenlemek,

4. Ulusal ve uluslararası pazarlarda sektöre dair gelişmelerden üyelerini haberdar etmek,

5. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara iştiraklerde, tanıtım çalışmalarında bulunmak,

6. Sektöre malzeme üreten yan sanayi kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden dernek üyelerini haberdar etmek,

7. Büro mobilyaları sektörünün diğer kollarında çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

8. İmalatta verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerine duyurmak,

9. Sektöre ait raporları takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek, gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin şubesi yoktur.

Dernek siyasetle uğraşmaz.

OMSİAD ile iletişime geç