Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

  • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
  • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
  • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
  • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı almak için başvurulması gereken Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına yönelik bilgiler ve web adresleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun sayfasında https://www.btk.gov.tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar yayımlanmaktadır.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmektedir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderim yapabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Ancak sadece alıcı olarak KEP hesabını kullanacak olan kullanıcıların elektronik imza sahibi olması gerekmemektedir. Elektronik imza almak için  Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara başvurabilirsiniz.

Kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca e-Yazışma Projesi kapsamında elektronik ortamda yazışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine KEP aracılığıyla iletilen resmi yazışmaları kabul edecek teknik ve idari altyapıyı oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda kamu kurum kuruluşları tarafından ilgili taraflara, KEP adresi kullanılmasına ilişkin zorunluluklar getirilebilmektedir.

DETAYLI KEP KULLANIM REHBERİ EKTE YER ALMAKTADIR.

 


OMSİAD ile iletişime geç