İSTİHDAM DESTEĞİ
1. İlk destek başvurusunda personelin tasarım departmanında istihdam edildiğini belirten taahhütnamenin DYS’ye yüklenmesi gerekir. (Diğer başvurularda, halihazırda desteklenen personele yeni kişi eklenmesi halinde bu kişi için de taahhütnamenin ibrazı gerekir.)
2. İlk destek başvurusunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili taahhütnamenin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
3. İlk destek başvurusunda, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamındaki desteklerle benzer nitelikte olan ve başka kamu kurum/kuruluşları tarafından verilen desteklerden (aynı anda) yararlanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
4. Proje kapsamında desteklenmesi istenen personelin her birine ilişkin ayrı ayrı görev tanımlarının (firma kaşeli-imzalı şekilde) DYS’ye yüklenmesi gerekir.
5. Personel ile şirket arasında imzalanmış ve ilgilinin şirkette tasarımcı/yalnızca tasarım sürecinde görev alan mühendis/modelist olarak istihdam edildiğinin belirtildiği iş sözleşmesinin DYS’ye yüklenmesi zorunludur. (Sözleşmenin her iki tarafça imzalanması gerekir.)
6. Tüm başvurularda, ücret (brüt) bordrosunun DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
7. Tüm başvurularda, ücretin personel hesabına yattığını gösterir ödeme belgesinin sunulması DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
Ödeme belgesinin banka imzalı-kaşeli sunulması gerekir.
8. İstihdam edilen personele ilişkin lisans diplomasının DYS’ye yüklenmesi gerekir.
Mezuniyetin yurt dışında bir üniversiteden olması halinde, diploma/mezuniyet belgesinin sunulması gerekir.
9. Son 2 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve hizmet belgelerinin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
10. İstihdam desteği başvurusunda bulunulan ilgili aya ait muhtasar beyanname ve tahakkuk fişlerinin DYS’ye yüklenmesi gerekir.


ALET, TEÇHİZAT ve MALZEME DESTEĞİ
1. İlk destek başvurusunda proje kapsamında alınan alet, teçhizat ve malzemenin yalnızca tasarım departmanında kullanılacağını belirten taahhütnamenin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
2. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
3. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.
Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise bu belgenin sunulması zorunludur.
(Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)
Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.
4. Alet, teçhizat, malzemelere ilişkin fotoğrafların DYS’ye yüklenmesi gerekir.
5. Faturada yer alan alet, teçhizat ve malzemeye ilişkin rayiç bedel kontrolü yapılabilmesini teminen katalog, broşür, proforma fatura, fiyat listesi vb. belgelerin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
6. Faturalandırılmış ürün ile tasarım ve ürün geliştirme projesindeki ve EK-3’teki ürünün/ürün adının uyumlu olması gerekir.


YAZILIM DESTEĞİ
1. İlk destek başvurusunda proje kapsamında alınan yazılımın yalnızca tasarım departmanında kullanılacağını belirten taahhütnamenin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
2. Tüm destek başvurularında, sözleşme (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
3. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
4. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.
Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise bu belgenin sunulması zorunludur.
(Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)
Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.
5. Faturada yer alan yazılıma ilişkin rayiç bedel kontrolü yapılabilmesini teminen katalog, broşür, proforma fatura, fiyat listesi vb. belgelerin sunulması gerekir.
6. Faturalandırılmış ürün ile tasarım ve ürün geliştirme projesindeki ve EK-3’teki ürünün/ürün adının uyumlu olması gerekir.

SEYAHAT DESTEĞİ
1. Ulaşımın uçak ile yapılması durumunda
- Elektronik bilet DYS’ye yüklenmesi gerekir.
- Bütün uçuşlara ait biniş kartının veya pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopisinin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
- Tüm destek başvurularında, uçak biletine ilişkin fatura DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
- Tüm destek başvurularında, uçak biletine ilişkin ödeme belgesinin DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
3. Ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan biletin DYS’ye yüklenmesi gerekir.
4. Yurt dışı seyahat değerlendirme raporunun (Ek 5) DYS’ye yüklenmesi gerekir.

WEB SİTESİ ÜYELİĞİ DESTEĞİ
1. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
2. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin DYS’ye yüklenmesi zorunludur.
Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.
Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise be belgenin sunulması zorunludur.
(Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)
Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.
3. Web sitesi ara yüz çıktılarının DYS’ye yüklenmesi gerekir.


NOT 1: Her başvurunun, başvuru konusu harcamaya ilişkin ödeme belgesi/belgeleri tarihi itibariyle 6 ay içinde gerçekleşmesi şarttır.
NOT 2: DYS’de başvuru yaparken, ödeme, sözleşme, vb. ile ilgili bilgilerin girildiği tüm alanlara, bu belgelerde yer alan tüm bilgilerin (ödeme tarihi, ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı para cinsi, sözleşme tarihi, sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi, vb.) kesinlikle doğru girilmesi gerekir.
 


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç