PAZARA GİRİŞ BELGE DESTEĞİ İÇİN DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Destek ödemesi başvuruları için bu ekte istenen belgelerin belge alım tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
1)Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi
• Kapasite/Ekspertiz Raporunun belge/sertifika/raporun düzenlendiği tarihte geçerli olması gerekmektedir.
• Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda; Ekspertiz Raporu, her ikisinin ibraz edilemediği hallerde bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgesi ve rapor/sertifikaya konu olan en az bir ürün çeşidinin belgenin alındığı yıl veya ondan bir önceki yıl ihraç edildiğini gösterir Gümrük Beyannamesinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedri. lgili İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.)
2. Sözleşme/Hizmet Fiyat Listesi**
3. Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu (EK-2)
• Belgeden bağımsız Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için firma tarafından hazırlanan ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından onaylanan veya akredite kuruluş tarafından hazırlanan ayrıntılı İcmal Tablosu
4. Pazara Giriş Belgesi** Ek:5 desteklenen belgeler listesinde bulunan ve akredite edilmiş kuruluşlardan alınan belge; 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8d8f3013b876125c08b3a8/Revize_Ek_5_29012021.pdf


5. Akreditasyon Belgesi**
6. Fatura**
• e-fatura olması halinde; sistemde harcama bilgileri işlenirken “fatura türü” “xml” seçilmelidir.
• Yurt dışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ilgili ülkede bulunan Türk Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi’ne destek başvurusu süresi içinde onaylatılması gerekir.

7. Ödeme Belgeleri**
• Tüm ödemelerin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
• Ödemenin çek ile yapılması durumunda; çek ile çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin bankaca onaylı ödeme dekontunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde; şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Çalışana ait kredi kartı ile yapılan ödeme geçerli kabul edilmemektedir.
8. Tercümeler**
• İngilizce haricindeki bir yabancı dilde düzenlenmiş test/analiz raporlarının başlangıç ve sonuç bölümlerinin yer aldığı sayfaların yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri.
9. İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilir.)
10. Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli (DYS üzerinden kontrol edilir.)
11. Bakanlık/İBGS tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
*Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda ilgili İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgeler geçerli kabul edilir ve başvuru sahibi tarafından DYS’de yeniden ibrazı aranmaz
** Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeler yerine EK 2 – Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç