KİMLER YARARLANABİLİR?

 • KOBİ’ler 
 • 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler 
 • Enerji verimli elektrik motorlarının değişimi desteği sadece pilot uygulama OSB’leri olan Kocaeli Gebze, Antalya, Uşak, Bursa, İzmir Kemalpaşa, Ankara Sanayi Odası 1. ve Adana Hacı Sabancı OSB’lerindeki işletmelere uygulanmaktadır.

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

 • Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 
 • Destek programının süresi 2 yıl olup; işletme, programın tamamlandığı tarihten itibaren başvurması halinde 1 defaya mahsus olarak destek programına tekrar başvuru yapabilir.
 • Destekleme oranı, artırıcı yönde aksi hüküm bulununcaya kadar asgari %60 oranında ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır. 
 • Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 TL; savunma, havacılık veya uzay konusundaki fuarlarda m² başına 1200 TL desteklenir. Program süresince en fazla 4 fuar ve toplamda 100.000 TL destek sağlanmaktadır. İşletme başına en fazla 50 m² alan desteklenmektedir. 
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri gezi başına 45.000 TL olmak üzere toplamda en fazla 90.000 TL olarak desteklenmektedir. Gezi programına KOSGEB’e kaydı güncel olan en az 10 işletmenin katılması gerekir, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, bir defaya mahsus Yurt Dışı İş Gezisi Desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir. 
 • Sanayide Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Tam zamanlı olarak işletmede yeni istihdam edilecek en az 2 yıllık üniversite mezunu, en fazla 4 farklı nitelikte personele asgari net ücretin 30’a bölünmesiyle elde edilen günlük limitlerin mevzuatta mezuniyet durumuna göre tanımlı katsayılarla çarpılması suretiyle hesaplanan günlük değer üzerinden ödeme yapılmaktadır. Desteğin üst limiti teknopark firmaları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 150.000 TL ve diğerleri için 100.000 TL’dir. Nitelikli elemanın yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına %20 ilave edilmektedir. 
 • Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarım başına en fazla 3.000 TL, tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanırsa 15.000 TL; toplamda en fazla 75.000 TL desteklenmektedir. 
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; belge başına TÜRKPATENT kurumu için 10.000 TL, yurt dışındaki muadil kurumlar için ise 20.000 TL, toplam en fazla 100.000 TL desteklenmektedir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.

İndirin

OMSİAD ile iletişime geç