KİMLER YARARLANABİLİR?

 • KOBİ’ler
 • 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler
 • Enerji verimli elektrik motorlarının değişimi desteği sadece pilot uygulama OSB’leri olan Kocaeli Gebze, Antalya, Uşak, Bursa, İzmir Kemalpaşa, Ankara Sanayi Odası 1. ve Adana Hacı Sabancı OSB’lerindeki işletmelere uygulanmaktadır.

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI NELERDİR ?

 • Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
 • Destek programının süresi 2 yıl olup; işletme, programın tamamlandığı tarihten itibaren başvurması halinde 1 defaya mahsus olarak destek programına tekrar başvuru yapabilir.
 • Destekleme oranı, artırıcı yönde aksi hüküm bulununcaya kadar asgari %60 oranında ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.
 • Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarları, Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 600 TL; savunma, havacılık veya uzay konusundaki fuarlarda m² başına 1200 TL desteklenir. Program süresince en fazla 4 fuar ve toplamda 100.000 TL destek sağlanmaktadır. İşletme başına en fazla 50 m² alan desteklenmektedir.
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Konaklama, ulaşım, tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri gezi başına 45.000 TL olmak üzere toplamda en fazla 90.000 TL olarak desteklenmektedir. Gezi programına KOSGEB’e kaydı güncel olan en az 10 işletmenin katılması gerekir, KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, bir defaya mahsus Yurt Dışı İş Gezisi Desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.
 • Sanayide Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Tam zamanlı olarak işletmede yeni istihdam edilecek en az 2 yıllık üniversite mezunu, en fazla 4 farklı nitelikte personele asgari net ücretin 30’a bölünmesiyle elde edilen günlük limitlerin mevzuatta mezuniyet durumuna göre tanımlı katsayılarla çarpılması suretiyle hesaplanan günlük değer üzerinden ödeme yapılmaktadır. Desteğin üst limiti teknopark firmaları, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 150.000 TL ve diğerleri için 100.000 TL’dir. Nitelikli elemanın yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına %20 ilave edilmektedir.
 • Tasarım Desteği: Ürün tasarımına yönelik hizmet alımları; tasarım başına en fazla 3.000 TL, tasarımlar tescil belgesi alımıyla sonuçlanırsa 15.000 TL; toplamda en fazla 75.000 TL desteklenmektedir.
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili, Entegre Devre Topografyaları Tescil ve Marka Tescil belgelerinin giderleri; belge başına TÜRKPATENT kurumu için 10.000 TL, yurt dışındaki muadil kurumlar için ise
 • 20.000 TL, toplam en fazla 100.000 TL desteklenmektedir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır.
 • Belgelendirme Desteği: Ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, helal gıda gibi belgelerin giderleri belgenin özelliğine bağlı olarak belge başına 5.000 TL ile 20.000 TL arasındadır. CE İşareti Uygunluk Belgesi için belge başına 100.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. CE İşareti Uygunluk Belgesi için toplamda 150.000 TL, toplamda ise en fazla 200.000 TL desteklenebilmektedir. Bu destek oranı bazı özel şartları yerine getiren işletmeler için
 • 300.00 TL’ye kadar çıkabilmektedir. TSE’den alınacak belgeler %80, TÜRKAK, HAK, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 ve TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenmektedir.
 • Test ve Analiz Desteği: Üniversite, kamu laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularındaki hizmet giderleri; toplamda en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenmekte olup, KDV hariç 500 TL’nin altında olan test-analiz giderleri desteklenmemektedir. TSE’den alınacak hizmetler %80, kamu kuruluşları, üniversiteler, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 ve TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında desteklenmektedir. Bu destek oranı bazı özel şartları yerine getiren işletmeler için 300.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği: Türkiye’de çük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi (TEVMOT) projesine pilot uygulama olarak dahil olan OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motorlarının değişimi en fazla 80.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Destek kapsamında yerli malı belgeli teçhizat alınması halinde destekleme oranına 15 puan ilave edilmektedir.
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği: İşletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına, öncelikli ürünler listesinde yer alan ürünleri üretmek amacıyla yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderlerine 20.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Bakanlığa yapılan hamle başvurusunun desteklenip desteklenmediğine bakılmamaktadır.
 • Model Fabrika Desteği: İşletmelerin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerini geliştirebilecekleri model fabrikalarda alacakları eğitim hizmet giderleri 100.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 • Teknik Danışmanlık Desteği: İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve yüme alanındaki konular için aldığı teknik danışmanlığı içerir. Teknoparkta yer alan işletmeler 50.000 TL’ye kadar, diğer işletmeler 40.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 • Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği: OSB veya KSS’den izinler alınarak deprem bölgesinde yer alan işletmelere barınma amaçlı konteyner desteği sağlanmaktadır. Asgari 3X7 ebatlarında en fazla 10 adet sıfır konteyner için destek sağlanır. Konteyner başına 30.000 TL olmak üzere toplam destek tutarının üst limiti 300.000 TL’dir.

BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN ?

Program   sürekli   açık   olup,   istenildiği   zaman   başvuru   yapılabilmektedir.   Ancak bağımsız    değerlendirme    desteği    Bakanğın    teknoloji    odaklı    sanayi    hamlesi programına eşzamanlı ilerlediğinden hamle programı nemi takip edilmelidir.

BAŞVURU YERİ NERESİDİR?

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç