AMAÇ

İş birliği kuruluşlarınca dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarlara ilişkin giderlerin desteklenmesidir.


KAPSAM

İş birliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımlarına ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.


KİMLER BAŞVURABİLİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri sanal ticaret heyeti düzenlemek üzere Bakanlığımıza başvuru gerçekleştirebilirler.


BAŞVURU YERİ

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri.


SANAL FUARLARA KATILIM DESTEK UNSURLARI

Bakanlığımız tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere İş birliği Kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin giderler desteklenmektedir.


SANAL FUARLARA KATILIM DESTEĞİNDEN NE KADAR YARARLANILABİLİR

Bakanlığımız tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere İş birliği Kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri, b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri, c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler, ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler; %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.


OMSİAD ile iletişime geç