KİMLER YARARLANABİLİR?

 • İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler ile ihracat Konsorsiyumları)

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI 

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen;

 • Sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL'ye kadar,
 • Sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL'ye kadar, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 24. maddesi kapsamında desteklenir.
  • Sektörel ticaret heyeti düzenlenecek ülkenin hedef ülkeler listesinde yer alması durumunda destek oranına 20 puan ilave edilir. Hedef sektörler ve hedef ülkeler listesindeki ülke ve sektörler için ise destek oranına 5 puan daha ilave edilir.
  • Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Destek Kapsamı

 • Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, sektörel alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
 • Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, sektörel alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 2.500 TL’yi geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri,
 • Ulaşım ve konaklamaya dair acente hizmet giderleri,
 • Tanıtım ve organizasyon giderleri (Tercümanlık giderleri, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyonlarının yapıldığı yerlerin kiralama giderleri (yemek ve ikram giderleri hariç), şirket eşleştirme giderleri, fuar katılımına ilişkin giderler, görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri, internet ve sosyal medya ortamında yapılan tanıtıma ilişkin giderler, halkla ilişkiler hizmeti giderleri, katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri, sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri (sigorta, vergi, resim, harç, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu, gümrük teminat bedeli hariç), ürün sergileme ünitelerinin kiralanmasına ilişkin giderler) desteklenir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Sürekli aktif.

BAŞVURU YERİ

İşbirliği kuruluşları, program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) başvururlar. Ödeme için ise işbirliği kuruluşlarının faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde destek başvurularını DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü)/incelemeci kuruluşa(İBGS) iletmeleri gerekir.
Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-desteklerihakkinda-karara-iliskin-genelgeler/sektorel-ticaret-heyeti-ve-alim-heyeti-destekleri

 


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç