İSTİHDAM DESTEĞİ

1. Tüm başvurularda, firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesinin sunulması gerekir.

2. Tüm başvurularda güncel imza sirkülerinin sunulması gerekir.

3. İlk destek başvurusunda personelin tasarım departmanında istihdam edildiğini belirten taahhütnamenin sunulması gerekir. (Diğer başvurularda, halihazırda desteklenen personele yeni kişi eklenmesi halinde bu kişi için de taahhütnamenin ibrazı gerekir.)

4. İlk destek başvurusunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili taahhütnamenin sunulması gerekir.

5. İlk destek başvurusunda, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamındaki desteklerle benzer nitelikte olan ve başka kamu kurum/kuruluşları tarafından verilen desteklerden (aynı anda) yararlanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin ibrazı gerekir.

6. İlk destek başvurusunda, KEP beyannamesinin sunulması gerekir.

7. Proje kapsamında desteklenmesi istenen personelin her birine ilişkin ayrı ayrı görev tanımlarının (firma kaşeli-imzalı şekilde) ibrazı gerekir.

8. Personel ile şirket arasında imzalanmış ve ilgilinin şirkette tasarımcı/yalnızca tasarım sürecinde görev alan mühendis/modelist olarak istihdam edildiğinin belirtildiği iş sözleşmesinin sunulması zorunludur. (Sözleşmenin her iki tarafça imzalanması gerekir.)

9. Tüm başvurularda, ücret (brüt) bordrosunun ibrazı zorunludur.

10. Tüm başvurularda, ücretin personel hesabına yattığını gösterir ödeme belgesinin sunulması ibrazı zorunludur. Ödeme belgesinin banka imzalı-kaşeli sunulması gerekir.

11. İstihdam edilen personele ilişkin lisans diplomasının sunulması gerekir. Mezuniyetin yurt dışında bir üniversiteden olması halinde, diploma/mezuniyet belgesinin, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması gerekir.

12. Son 2 aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve hizmet belgelerinin sunulması gerekir.

13. İstihdam desteği başvurusunda bulunulan ilgili aya ait muhtasar beyanname ve tahakkuk fişlerinin ibrazı gerekir.

 

ALET, TEÇHİZAT ve MALZEME DESTEĞİ

 1. Tüm başvurularda, firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesinin sunulması gerekir.
 2. Tüm başvurularda güncel imza sirkülerinin sunulması gerekir.
 3. İlk destek başvurusunda proje kapsamında alınan alet, teçhizat ve malzemenin yalnızca tasarım departmanında kullanılacağını belirten taahhütnamenin sunulması gerekir.
 4. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) sunulması zorunludur. Fatura, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.
 5. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin sunulması zorunludur. Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.
 6. Alet, teçhizat, malzemelere ilişkin fotoğrafların ibrazı gerekir.
 7. Faturada yer alan alet, teçhizat ve malzemeye ilişkin rayiç bedel kontrolü yapılabilmesini teminen katalog, broşür, proforma fatura, fiyat listesi vb. belgelerin sunulması gerekir.
 8. Faturalandırılmış ürün ile tasarım ve ürün geliştirme projesindeki ve EK-3’teki ürünün/ürün adının uyumlu olması gerekir.

 

YAZILIM DESTEĞİ

1. Tüm başvurularda, firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesinin sunulması gerekir.

2. Tüm başvurularda güncel imza sirkülerinin sunulması gerekir.

3. İlk destek başvurusunda proje kapsamında alınan yazılımın yalnızca tasarım departmanında kullanılacağını belirten taahhütnamenin sunulması gerekir.

4. Tüm destek başvurularında, sözleşme (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) sunulması zorunludur. Fatura, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.

5. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) sunulması zorunludur. Fatura, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.

6. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin sunulması zorunludur.

 • Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.
 • Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.
 • (Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)
 • Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.

7. Faturada yer alan yazılıma ilişkin rayiç bedel kontrolü yapılabilmesini teminen katalog, broşür, proforma fatura, fiyat listesi vb. belgelerin sunulması gerekir.

8. Faturalandırılmış ürün ile tasarım ve ürün geliştirme projesindeki ve EK-3’teki ürünün/ürün adının uyumlu olması gerekir.

 

SEYAHAT DESTEĞİ

1. Tüm başvurularda, firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesinin sunulması gerekir.

2. Tüm başvurularda güncel imza sirkülerinin sunulması gerekir.

3. Ulaşımın uçak ile yapılması durumunda;

 • Elektronik bilet sunulması gerekir.
 • Bütün uçuşlara ait biniş kartının veya pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopisinin ibrazı gerekir.
 • Tüm destek başvurularında, uçak biletine ilişkin fatura sunulması zorunludur.
 • Tüm destek başvurularında, uçak biletine ilişkin ödeme belgesinin sunulması zorunludur.

4. Ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan biletin sunulması gerekir.

5. Yurt dışı seyahat değerlendirme raporunun (Ek 5) ibrazı gerekir.

 

WEB SİTESİ ÜYELİĞİ DESTEĞİ

1. Tüm başvurularda, firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesinin sunulması gerekir.

2. Tüm başvurularda güncel imza sirkülerinin sunulması gerekir.

3. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) sunulması zorunludur. Fatura, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.

4. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin sunulması zorunludur.

 • Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.
 • Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.
 • (Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)
 • Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.

5. Web sitesi ara yüz çıktılarının sunulması gerekir.

NOT: Her başvurunun, başvuru konusu harcamaya ilişkin ödeme belgesi/belgeleri tarihi itibariyle 6 ay içinde gerçekleşmesi şarttır.  


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç