Türk Eximbank direkt olarak ihracatçımızın finanse edildiği ve borçlandırıldığı İhracat Kredileri ile ihracatçılar için yüksek limitli, düşük maliyetli hızlı ve etkin finansal çözümler sunmaktadır.
Mal ve döviz kazandırıcı hizmetlerinizin ihracatını Sevk Öncesi Reeskont Kredisi programı ile yıllık LIBOR/EURIBOR+0,20’den başlayan faiz oranlarıyla finanse etme imkânı sunulmaktadır. İhracatçı firmanın sevkiyat öncesi ve sonrası dönemde oluşan finansman ihtiyaçları, T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Eximbank’a tanınan 20 milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygun maliyetli çözümler ile karşılanmaktadır.


SİGORTA VE KREDİ TEK ÇATI ALTINDA
Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ile aynı limit ve maliyet yapısıyla ek bir teminat maliyeti yaratmadan finansman imkanı sağlanabilmektedir. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası programı kapsamında güvence altına alınan 360 güne kadar vadeli ihracat alacakları temlik alınmak suretiyle Türk Eximbank tarafından ıskonto edilebilmektedir. Böylece hem ihracat alacakları sigorta kapsamına alınmakta hem de kısa sürede söz konusu alacaklar ıskonto edilerek öngörülebilir bir nakit akışı sağlanabilmektedir.
İhracatta bir adım önde olmak için; orta ve uzun vadeli finansman
İhracat sürecinde; ihracatçılara, imalatçı-ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten bütün imalatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza işletme sermayesi ihtiyaçları için İşletme Sermayesi Kredisi kapsamında 5 yıl vadede, imalatçı-İhracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza makine ve ekipman konulu yatırım harcamaları için Yatırım Kredisi kapsamında 10 yıla kadar vadede finansman imkanı sağlanmaktadır.

 


OMSİAD ile iletişime geç