MİLLİ KATILIM GERÇEKLEŞEN FUARLARDA;

Destek ödemesi başvuruları için bu ekte istenen belgelerin fuar bitimini müteakip 3 ay içerisinde Bakanlıkça başvuru merci olarak belirlenen İBGS’ye sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

1.a) Fuar tarihinde veya destek başvuru tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda; (Oda Muamelat Yönetmeliği”nde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi

(Faaliyet belgesi ile işlem yapılabilmesi için Odadan, Oda Muamelat Yönetmeliği’ne göre kapasite raporu düzenlenemediğine dair yazınında ibrazı gerekmektedir.)

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi ve ilgili firmaya ait imza sirkülerinin de sunulması gerekmektedir.

 

BİREYSEL KATILIM GERÇEKLEŞEN FUARLARDA;

Destek ödemesi başvuruları için bu ekte istenen belgelerin fuar bitimini müteakip 3 ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

1)Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belge (fatura, sözleşme) Beraberinde standın açıldığını tevsik edici belge de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Ödeme belgesi, fotoğraf, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi vb.)

2.a) Fuar tarihinde veya destek başvuru tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda; (Oda Muamelat Yönetmeliği’nde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi

(Faaliyet belgesi ile işlem yapılabilmesi için Odadan, Oda Muamelat Yönetmeliği’ne göre kapasite raporu düzenlenemediğine dair yazının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi ve ilgili firmaya ait imza sirkülerinin de sunulması gerekmektedir

NOT 1: İBGS başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden/katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu Genelgenin 12 nci maddesi çerçevesinde uygulanır.

NOT 2: Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını DYS üzerinden tevsik etmek kaydıyla, stand alanlarında kullanabilirler.A


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç