1. Firma imza yetkili/yetkilileriniz tarafından imzalanan başvuru dilekçesi ve başvuru formunun her destek başvurusunda sunulması gerekir.

2. İlk destek başvurusunda taahhütname ve beyannamenin ibraz edilmesi (firma unvan, vergi numarası, adres, vb. bilgilerinde değişiklik olması durumunda yeniden sunulması) gerekir.

3. İmza sirkülerinin her başvuruda mutlaka ibraz edilmesi şarttır.

4. Kuruluş ve sermaye yapısını gösterir ticaret sicil gazetelerinin ilk başvuruda sunulması yeterlidir. (Sermaye yapısında değişiklik olması halinde güncel halinin sunulması gerekir.)

5. Yurt içi tescil belgesinin sunulması gerekir. (Türkiye’de ilgili markanın tescil başvurusu yeterli değildir, mutlaka tescil edilmiş olması gerekir. İstisna: Yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin yapılan ödeme tarihi itibariyle 6 ay içinde yurt içi tescil gerçekleşirse marka desteğinden yararlanılır.)

6. Yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin belgenin ibraz edilmesi gerekir.

İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde, yurt dışı marka tescil başvurusuna ilişkin söz konusu internet sitesinden alınmış çıktıları yeterlidir. Anılan internet sitesi, İngilizce bir dil dışında bir dilde ise, ilgili sayfaların yeminli tercümana yaptırılmış tercümesinin de sunulması gerekir. Eğer resmi kurum ya da uluslararası kuruluş web sitesi üzerinden marka tescil başvurusu kontrolü yapılamıyorsa, yurt dışı marka tescil başvurusu evraklarının, mutlaka Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylı şekilde, sunulması şarttır.

7. Tüm destek başvurularında, fatura (ve -Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin) sunulması zorunludur.

Fatura, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.

Destek başvurusu yapan firma tarafından WIPO’ya doğrudan ödeme gerçekleştirilmiş ise, WIPO makbuzu, fatura yerine kabul edilir. (Mutlaka bu makbuzun sunulması şarttır.)

8. Tüm destek başvurularında, faturayla ilgili yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü, vb.nin sunulması zorunludur.

Ödeme belgesi, Türkiye’de düzenlenmişse, banka imzalı-kaşeli sunulmalıdır.

Ödeme belgesi, yurt dışında düzenlenmiş ise, mutlaka Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı şekilde, sunulması zorunludur.

(Ödeme belgesi Türkçe/İngilizce dışında bir dilde düzenlenmiş ise yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibrazı gerekir.)

Ödemeye ilişkin belgede, hangi hesaptan hesaba para transferi yapıldığının, faturada adı geçen taraflarla uyumlu olacak şekilde açıkça görünmesi gerekir.

Her ödeme için, ödeme tarihi itibariyle 6 ay içinde başvuru yapılması şarttır.


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç