Derneğimiz 11nci Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde saat 14:30’da  Sofitel İstanbul Taksim Otel’de üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı Gündemi gereği;
  • Yönetim Kurulu 2018-2021 (9 ay) Dönemi Faaliyet Raporu ve Denetleme  Kurulu Raporunun kabulü sonrası Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibraları gerçekleşmiştir.
  • Gündemin 12nci “Üye Giriş Ve Yıllık Ödenti Miktarlarının 2021 yılı İtibari ile Artırılması” başlıklı maddesi görüşülmüş ve 2022 Ocak Ayı İtibari ile;
  • Üye Giriş Ücreti 15.000 TL,  
  • Yıllık Üye Aidat Ödentisi 4.000 TL
olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
  • Gündemin 15nci maddesinde ise verilen teklifin kabulü ile Derneğe üyelik başvurusu yapan firmadan mevcut 2 üye referans mektubu talep edilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.
  • Genel Kurul’un 13ncü ve “Süresi biten yönetim, denetleme, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin yerine 3 yıllık süre için yenilerinin seçilmesibaşlıklı Maddesi gereği yapılan seçimler sonucu 2021-2024 Dönemi OMSİAD Dernek Organları asıl ve yedek üyeleri aşağıdaki şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.
  • Gündemin 14ncü ve “Üyesi olunan Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED ’in Genel Kurul Toplantılarında OMSİAD’ ı temsil edecek 5(beş) asıl,5 (beş) yedek OMSİAD Delegelerinin seçilmesi” başlıklı maddesinde ise ;
oybirliği ile göreve getirilmiştir.
Derneğimizin 3 yıl süre ile Dernek Organlarında göreve gelen ve MOSFED Genel Kurul Toplantılarında OMSİAD’ ı temsil edecek Üyelerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

 
  

OMSİAD ile iletişime geç