AMAÇ

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderlerinin desteklenmesidir.


KAPSAM

Şirketlerimizin Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler, bu destekten yararlanabilirler.


BAŞVURU YERİ

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri.


E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ DESTEK UNSURLARI

Şirketlerin Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler destek kapsamında olup e-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.


E-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK DESTEĞİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEKLERDEN NE KADAR YARARLANILABİLİR?
Şirketlerin Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmekte olup; 2021 yılı için belirlenmiş olan destek tutarı, e-ticaret sitesi başına 9.950 TL’dir. Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince yararlanabilmektedirler.

 

OMSİAD ile iletişime geç