AMAÇ

Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatta artış sağlanması ve ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla Bakanlık koordinasyonunda Ticaret Heyeti programları düzenlenmektedir.


KAPSAM

Bakanlık koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizatörlüğünde, İhracatçı Birliklerince ve/veya özel sektör kuruluşlarınca düzenlenmektedir. İlgili ülke firmaları ile yapılan görüşmeler kapsamındaki organizasyon giderleri karşılanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR
Genel Ticaret Heyeti programları resen Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.


BAŞVURU YERİ
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

OMSİAD ile iletişime geç