AMAÇ

Türk Eximbank’ın, yüksek tutarlı ve/veya yüksek riskli pazarlara gerçekleştirilen ihracatların sigortalanması işlemlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için söz konusu işlemlerde Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesidir.


KAPSAM

Ticaret Bakanlığının ihracat kredi sigortası tazmin desteği ile Türk Eximbank’ın, hâlihazırda yürütmekte olduğu ihracat kredi sigorta programları dahilinde yüksek riskli pazarlara yönelik sigortalama işlemleri ile yüksek tutarlı sigortalama işlemlerini, daha etkin bir şekilde yürütebilmesi sağlanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk Eximbank


BAŞVURU YERİ

Ticaret Bakanlığı


DESTEK UNSURLARI
Türk Eximbank’ın Ticaret Bakanlığınca desteklenmesi neticesinde, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta işlemlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmektedir. İlgili teşvik kapsamında; ülke riskinin ve/veya sigortaya konu ihracat tutarının yüksek olmasına bağlı olarak, işlem riski sigortalanabilir seviyenin üzerine çıksa dahi, sigortaya konu edilebilmesi sağlanmaktadır.

OMSİAD ile iletişime geç