KİMLER YARARLANABİLİR?

 • KOBİ’ler
 • 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARU NELERDİR?

 • Programın amacı; KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesidir.
 • Program kapsamında 2022-1, 2022-2 ve 2022-3 şeklinde 3 proje teklif çağrısı uygulanmaktadır.
 • 2022-1 Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenecek proje konuları:
 1. Mevcut portföylerdeki ürün/yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını geliştirme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapan projeler
 2. Geliştirmiş oldukları ürün /yazılımları ticarileştiren projeler
 • 2022-2 Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Artırılması Proje Teklif Çağrısı kapsamında:
 1. Üretim ve ilişkili süreçleri adapte etmek/uygulamak/uyarlayan projeler
 • 2022-1 ve 2022-2 proje teklif çağrıları konuları, aşağıda yer alan 8 teknoloji alanından en az biri ile ilişkili olmalıdır:
 • Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayinde kullanımı
 • İmalat sanayinde nesnelerin interneti
 • İmalat sanayinde endüstriyel robot teknolojileri
 • İmalat sanayinde akıllı sensör teknolojileri
 • Yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri
 • İmalat sanayinde siber güvenlik
 • İmalat sanayinde akıllı ve esnek otomasyon sistemleri
 •  İmalat sanayinde artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik teknolojileri
 1. Proje süreleri en az 8 ay en fazla 12 aydır.
 2. Destek üst limitleri 2022-1 çağrısı için 900.000 TL geri ödemeli, 1.100.000 TL geri ödemesiz toplamda 2.000.000 TL; 2022-2 çağrısı için 400.000 TL geri ödemesiz, 1.600.000 TL geri ödemeli olmak üzere 2.000.000 TL ve 2022-3 çağrısı için toplam 1.500.000 TL’dir.
 3. 2022-1 çağrısında personel giderleri geri ödemesiz 900.000 TL’ye kadar, makine-teçhizat giderleri geri ödemeli 1.100.000 TL’ye kadar, yazılım giderleri geri ödemeli 400.000 TL’ye kadar ve hizmet alım giderleri geri ödemeli 400.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 4. 2022-2 çağrısında personel giderleri geri ödemesiz 400.000 TL’ye kadar, makine-teçhizat giderleri geri ödemeli 1.200.000 TL’ye kadar, yazılım giderleri geri ödemeli 600.000 TL’ye kadar ve hizmet alım giderleri geri ödemeli 400.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
 5. 2022-3 çağrısında personel giderleri geri ödemesiz 200.000 TL’ye kadar, makine-teçhizat giderleri geri ödemeli 1.500.000 TL’ye kadar, yazılım giderleri geri ödemeli 300.000 TL’ye kadar ve hizmet alım giderleri geri ödemeli 200.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

BAŞVURU DÖNEMİ

Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023’tür

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

 

OMSİAD ile iletişime geç