Mal ihracatçısı firmalarımızın yurtdışı pazarlarda ürünlerini daha etkin bir şekilde tanıtabilmesini teminen mal ihracatı yapan ihracatçılara “Hususi Damgalı Pasaport” verilmesi uygulaması başlatılmıştır.

AMAÇ

Mal ihracatı gerçekleştiren firmaların ürünlerini yurt dışı pazarlarda daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlamaktır.

KAPSAM

Son üç takvim yılı itibarıyla, firmaların mal ihracatı tutarının belirlenmesi ve bu tutarlar dikkate alınarak firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin uygulamadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Mal ihracatı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon ABD Dolarının üzerindeyse başvuruda bulunabilirler.

Hususi damgalı pasaport almak üzere başvuruda bulunacak firma yetkilisi (müracaat sahibi), firma tarafından belirlenir. (Müracaat sahibi; firmanın sahibi, ortağı yahut çalışanı olabilir.) Hususi damgalı pasaport başvurusu, www.ticaret.gov.tr adresinden temin edilen “İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasa port Talep Formu” aracılığıyla yapılır. (Başvuru usulüne ilişkin detaylı bilgiler www.ticaret.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.)

PASAPORT SAYILARININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINAN TUTARLAR

Aşağıda belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

  • 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları arasında (100 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 4 (dört) ve
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilir.

OMSİAD ile iletişime geç