KİMLER YARARLANABİLİR?

İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler ile ihracat konsorsiyumları)

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 25. maddesi kapsamında, %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Destek Kapsamı

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

  • Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,
  • Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,
  • Eşleştirme ve iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,
  • Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler
  • Tercümanlık giderleri.

 Bazı Önemli Hususlar

  • İletişim veya reklam kampanyalarının yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya heyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.
  • Sanal ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt ve/veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler katılabilir.
  • Sanal ticaret heyetlerinde en az 10 şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır.

BAŞVURU DÖNEMİ

Sürekli aktif.

BAŞVURU YERİ

İşbirliği kuruluşları, başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunur. Ödeme için ise işbirliği kuruluşlarının, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte, DYS üzerinden Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü)/incelemeci kuruluşa(İBGS) başvurması gerekmektedir.

Link: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-hakkinda-karara-iliskin-genelgeler/sanal-ticaret-heyeti-destegi

 

 

OMSİAD ile iletişime geç