İhracatçılarımızın pazara girişte teknik engellerle karşılaşmalarının önlenmesini teminen diğer ülkelerin uyguladıkları teknik düzenlemeler, standartlar ve test/ belgelendirme işlemleri gibi ticarette gereksiz engellere yol açabilecek önlem ve uygulamalar hakkında ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi önemlidir.
Bakanlığımızın temel amaçlarından biri, ihracatçılarımızın özellikle hedef ülke pazarlarına girişlerinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümüne yönelik gerek DTÖ, gerekse bölgesel ve ikili alanda sonuç alınmasını kolaylaştırılacak mekanizmaların tesisi ve ihracatçılarımızın, ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirmelerini sağlayacak platformlar oluşturmaktır.
Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın ticarette karşılaştığı sorunların çözümünde yararlanabileceği ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabileceği temel bir platform olarak hizmet sunmayı amaçlayan Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi’ne, http://www.teknikengel.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Site aracılığıyla, ihracat gerçekleştirmek istenilen ülkenin ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, ihtiyaç duyulan ilave bilgiler Bakanlığımızdan talep edilebilmekte, ihracatta karşılaşılan ticarette teknik engeller interaktif olarak Bakanlığımıza bildirilebilmektedir. Ayrıca, diğer ülkelerin ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek düzenlemeleri taslak aşamasında öğrenilip, değiştirilmeleri sağlanabilmektedir. Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesine bedelsiz üyelik suretiyle ilgilenilen ülke ve ürün gruplarına ilişkin ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek taslak düzenlemeler kullanıcıların e-postalarına günlük olarak gönderilmektedir.

“Ürün Güvenliği Denetimleri” hakkında detaylı bilgiye Ticaret Bakanlığı internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) aracılığıyla nasıl ulaşım sağlanır?

 

 

 

OMSİAD ile iletişime geç