AMAÇ

Gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin ve kontrollerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, işlem sürelerinin kısaltılması, belgede sahteciliğin önüne geçilmesi, başvuruların standart hale getirilmesi, izlenebilirliğin artırılması, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kurumlar arası entegrasyonun sağlanması, kontrollerin etkinliğinin artırılması, firmaların işlem maliyetlerinin düşürülmesi, belge kullanımlarına ilişkin detaylı bilgiye doğrudan erişimin sağlanmasıdır.


KAPSAM

Gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru ile yürütülerek tamamlanmasını sağlamaktır. Ticaret Bakanlığı’nca ve diğer ilgili kurumlarca düzenlenen, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemlerinde kullanılan izin, onay ve uygunluk belgelerine ilişkin başvurular Tek Pencere Sisteminden yapılmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR
Tek Pencere Sistemi, ticari miktar ve mahiyetteki eşyanın ithalat veya ihracat işlemini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılmaktadır.


BAŞVURU YERİ
Başvurular E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmeti üzerinden gerçekleştirilir. Sisteme giriş için E-Devlet Kapısı için gerekli yetkinin yanı sıra gümrük idarelerinden Tek Pencere Sistemi yetkisi alınması gerekmektedir.


ÖNEMLİ HUSUSLAR:

  • Başvuru esnasında başvuruyu değerlendirecek kurum ile ilgili belgenin seçilmesi gerekmektedir.
  • İlgili Kurumlar tarafından başvurular incelenmek üzere kabul edilir.
  • Başvurunun uygun bulunması halinde onaylanır ve 23 haneli e-belge numarası üretilir.
  • 23 haneli e-belge numarası ilgili gümrük beyannamesinde beyan edilir.
  • E-Belgedeki satırlar, 23 haneli e-belge numarasının sonuna “/” koyularak kullanılır. (Örneğin, “1624308261….000022975/5” )
  • E-Belge içeriğindeki veriler ile gümrük beyannamesi içeriğindeki veriler uyumlu olmalıdır. (firma bilgileri, belge kodu, rejim, eşya kodu, gümrükler, birim, vb.)
  • Kapanmış/İptal Edilmiş/Blokeli bir e-belge numarası beyannamede kullanılamaz.
  • Beyannamede düzeltme işlemi ile e-belgeler gümrük beyannamesinden silinebilmektedir. Böylelikle miktar düşümleri e-belgeye iade edilir.
  • Belge/satır beyannameden silinerek belge ile beyanname bağı koparıldıktan sonra e-belgenin ilgili satırında gerekli güncelleme işlemleri yapılabilir.

OMSİAD ile iletişime geç