Türk Eximbank, alacak sigortası alanındaki 32 yıllık deneyimi ile “güçlü ihracat, güçlü ekonomi” hedefi için çalışmakta, ihracatçı firmaları ticari ve politik risklere karşı koruyarak hem yurt dışı hem de yurt içi satışlar için güvence sağlamaktadır.
Yurt dışı ve yurt içi mal/hizmet satışlarından doğan alacaklara, yurt dışında ticari ve politik; yurt içinde ise ticari risklere karşı tahsilat güvencesi sağlanmaktadır. Söz konusu risklerden kaynaklanabilecek zararlar Türk Eximbank tarafından karşılanmaktadır.
Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi (Alacak) Sigortası kapsamında ihracatçı firmaların bir yıldan kısa vadeli tüm ihracat alacağı sigortalanmakta ve finansmana konu olmakta iken, Spesifik İhracat Kredi (Alacak) Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı vasıtasıyla orta ve uzun vadeli hizmet ve sermaye/yatırım malı ihracatının işlem bazında sigortalanması ve sonrasında sadece mal ihracatından doğan sigortalı alacağın ıskonto edilmesi mümkün kılınmaktadır.
Türk Eximbank’ın sunduğu sigorta ürünlerinden bir diğeri de Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Öncesi Risk Programı’dır. Bu program çerçevesinde, ihracatçı firma ile alıcı arasında imzalanmış olan Satış Sözleşmesi gereğince üretilen ve henüz sevkiyata konu olmamış mallar için, ihracatçının, Satış Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalar, ticari ve/veya politik risklere karşı belirli limitler dâhilinde sigortalanmaktadır.
Türk ihracatçıları, alacak sigortasının sağladığı güven mekanizması ile yeni pazarlara güvenle açılmakta, alıcılarına vadeli ödeme koşulları sunarak rekabet gücü ve yeni pazarlar kazanmaktadır.
Türk Eximbank tarafından dünyanın 238 ülkesinde yerleşik alıcılar hakkında bilgi temin edilmekte risk analizi yapılmakta, her bir alıcı için belirlenen limitler dâhilinde, sevkiyatlar her türlü ticari ve politik risklere karşı sigortalanmaktadır.
Ayrıca ihracat alacak sigortası poliçesi teminat gösterilerek Türk Eximbank’ın yanı sıra diğer bankalardan da finansman sağlanabilmektedir.
Ticari alacakların riskinin yönetilmesi ve finansman olanağı sağlanması yolları ile ihracatçı firmaların aktif yönetimine yardımcı olunmakta, bu şekilde güçlü bir mali yapıya kavuşmaları sağlanmaktadır.

OMSİAD ile iletişime geç