KİMLER YARARLANABİLİR?

 • KOBİ’ler
 • 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler

DESTEKLENEN ALANLAR VE DESTEK UNSURLARI

 • Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmeleri yurt dışına açmak ve KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmaktır.
 • Proje en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
 •   Destek üst limiti 300.000 TL’dir.
 •   Proje destek oranı % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli olarak uygulanmaktadır. Yerli malı belgeli yazılım kullanılması halinde söz konusu kalem için geri ödemesiz destek oranına % 15 eklenmektedir.
 •   İşletmeler bu destekten sadece bir kez yararlanabilmektedir.
 •   İşletmeler başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olmalıdır.
 •   İşletmenin başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.
 •   İmalat sektörü veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösterenler hariç işletmelerin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olmaları gerekmektedir.
 •   Proje kapsamında 90.000 TL’ye kadar personel giderleri, 50.000 TL’ye kadar teçhizat-donanım giderleri, 50.000 TL’ye kadar yazılım giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (tanıtım) giderleri, 150.000 TL’ye kadar hizmet (yurt dışı fuar ve seyahat) giderleri, 100.000 TL’ye kadar hizmet (test/analiz ve belgelendirme) giderleri ile 100.000 TL’ye kadar diğer hizmet alım giderleri (eğitim/danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, ihracata konu ürününün veya ürün numunesinin nakliye giderleri ve diğer hizmet alımı giderleri) karşılanmaktadır.
 •   Proje başvurusu en az 2 proje gider grubundan (personel, yazılım, teçhizat-donanım ve hizmet) oluşmalıdır.

BAŞVURU DÖNEMİ

Sürekli aktif.

BAŞVURU YERİ

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

 

OMSİAD ile iletişime geç