AMAÇ

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir.

KAPSAM

Şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

BAŞVURU YERİ

Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

Yurtdışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurtdışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

OMSİAD ile iletişime geç