Organize Sanayi Bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşme ve taahhütnamelere damga vergisi istisnası sağlanmasına ve söz konusu bölgelerde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerine harç istisnası sağlanmasına ilişkin hükümler içeren 01 Temmuz 2017 tarihli ve 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri yayım tarihi itibarı ile ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

OMSİAD ile iletişime geç