21 Mart 2017 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Sayın E. Levent ŞAHİN’in himayelerinde yapılan “Fiyat Artışları” konulu toplantımızda DMO Genel Müdür Yardımcı ve Daire Başkanları da katılmış, ekli “MOBİLYA GRUBU ÜRÜNLERİ FİYATLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN TEDBİRLER” başlıklı sunumları ile dikkat çekmek istedikleri konular hakkında Üyelerimize bilgi verilmiştir.
Sunumda;
  • Mobilya’nın DMO  satışlarındaki yeri,
  • Mobilya fiyat araştırmalarının 2013 yılından beri maliyet analiz yöntemi ile yapılmakta olup, 2015 yılından itibaren ürün fiyatlandırmalarında, Firma/Dosya Sorumluluğu yerine Ürün Sorumluluğu sistemine geçildiği;
   EK-3 (Firma Teklif Fiyatları)
   EK-4 (Ürünlerin Teknik Özellikleri)
   EK-9(Firma Ürün Maliyetleri)
   Önceki Dönem Ofis Alış Fiyatı,
   Muadil Ürün Fiyatı,
   Piyasa Satış / Fatura Fiyatı,
   İnternette Bulunan Fiyatlar,
   Piyasadan Alınan Fiyat Teklifleri,
   Maliyet Analiz Sonucu Oluşan Fiyatlar
   Fiyat belirlemlerinde temel alınan değerler,
   Mart ayı içerisinde yapılaması planlanan fiyat güncellemesi;
 
Mobilya sektöründe Mart ayı hammadde fiyatlarının güncelleme ayı olup, Ofisçe son bir yıl içerisindeki hammadde fiyatlarındaki artış oranları fiyatlara yansıtılmaktadır.
2017 Mart ayı itibariyle yıllık hammadde fiyatlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.
Hammadde fiyatlarındaki değişim oranları ile yıllık Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak 2017 yılı için fiyat güncellemesi yapılacaktır.
Ayrıca bundan sonraki süreçte aylık SEKTÖREL Yİ-ÜFE oranlarının da belli dönemler halinde fiyatlara yansıtılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.
  • Sektörde Var Olan Bir Takım Sorunlara Yönelik Olarak Devam Eden Çalışmalar
 
1-Fiyat  araştırmasına  yönelik  olarak yazılı usul ve esasların belirlenmesi çalışması başlatılmıştır. Bu usul ve esaslar çerçevesinde;       
a) Teklif edilen ürünlerin (aksesuarlar dahil), firma internet sitesinde ve/veya basılı ürün/fiyat broşürlerinde yer alan ürün marka modelleri, tanımları ve orijinal ürün kodlarının, Ek-4 ve Ek-3’lerde aynen yer alması,
b) Firmanın piyasa satış faturalarında belirtilen bedeller fiyat araştırmasında ana unsur olarak dikkate alınması, ancak ibraz edilen faturalar ile ürünün fiyatının belirlenememesi durumunda maliyet analiz yöntemine devam edilmesi,
    öngörülmektedir.
2- Katalog sözleşmelerinde mal fazlasına yönelik olarak yer alan müeyyide ağırlaştırılarak bu durumun tespiti halinde sözleşmenin doğrudan feshi getirilmiştir.
Mal fazlası verilmesini önlemeye yönelik olarak;
a) Yoğun denetim çalışmaları yapılacaktır.
b) Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli tedbirler alınacaktır.
c) Mal fazlası verildiğine yönelik yoğun şikayet alınan sektörlerin katalog sisteminde doğrudan sipariş tutarları düşürülerek, alımlar Belli İstekliler Arasında İhale yöntemi ile yapılacaktır.
3- Risturn bedellerinin firmaların toplam ciroları içerisinde DMO oranı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
4- Katalog üzerinden yapılacak satışlarda Kapasite Raporlarında belirtilen üretim miktarlarının dikkate alınacaktır.
hususları yer almıştır.
Toplantıya katılan firmalarımız da sunumda geçen konular ile ilgili düşüncelerini paylaşmış özellikle mal fazlası konusunda alınacak bu önlemlerden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.
Firmaların Kapasite Raporlarının muhakkak talep edilecek olması yapılan incelemeler sonucu Fason Üretimin önüne geçilmeye çalışılacağı, aylık  üretici fiyat endeksi ve döviz endeksli artışların 3 aylık dönemler halinde fiyatlara yansıtılmasına yönelik çalışma başlatıldığı bilgileri firmalarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.OMSİAD ile iletişime geç