1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetenin 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”’un yürürlüğe girmesi ile 02.01.1924 tarih ve 394 sayılı haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan ve işçilerin haftada 6 günden fazla çalışmasını da yasaklayan “ Hafta Tatili Hakkındaki Kanun “ yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma şartı ortadan kaldırılmıştır.

OMSİAD ile iletişime geç