OMSİAD olarak Yönetim Kurulumuzun kararı ile; Ofis Mobilya Sektörümüzün en büyük sorumlarımızdan olan  Haksız Rekabet sorununa çözüm olması için  TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı)’ ın KOBİ’lerde Meslek Etiğinin Yaygınlaştırılması Projesi’ne İşbir olarak proje ortağı olduk.
Genel Sekreterimiz Sn. Yasemen AYDOĞDU’ nun katıldığı projenin amacı; Türkiye’de farklı sektörlerde Türk İş Dünyasında meslek etiği gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak,  Mesleki Etik Prensiplerini belirlemek ve Sektörel Etik Beyannameleri hazırlayarak her büyük sanayiyi temsil eden "sektörel meclisleri" halinde örgütlenen TOBB’un, Sektör Meclislerinde kabulünü sağlamaktır.
Mayıs 2016 tarihinde başlayan Proje, İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından İngiltere Refah Fonu ile finanse edilmiş, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) himayesinde farklı illerde farklı sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylar ve konferanslar ile başlamıştır.
Çalıştaylar’ da farklı sektörlerdeki eksik yaşanan etik prensipler ve örneklemeleri çalışılmış, çıktıları alınmıştır.
Projenin ikinci ayağı ise;  TEPAV' ın İngiltere'deki ortağı olan IBLF Global (STK) ile  İngiltere ve Türkiye Büyükelçilikleri tarafından organize edilen Saha Ziyaretleri olup, bu süreç 11-16 Aralık 2016 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan programda ziyaret edilen kurum ve kuruluşlarda “Bütünlük, İtibar, Etik Davranışlar,Denetimler,Soruşturmalar ve Şeffaflık” başlıkları altında Rüşvet, Yolsuzlukla Mücadele, Meslek Etiği  ve  İngiltere-Türkiye İş İlişkileri görüşmeler yapıldı.
 1. Dünya genelinde bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında hizmet veren Ernst-Young,
 2. İyi şirket uygulamaları ile firmalara etik beyannameler edindiren GoodCooparition firması,
 3. Denizcilik endüstrisinde yolsuzluk uygulamalarının ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için sektörler arası çalışmalar yapan Maritime Anti Corruption Network firması (MACN)
 4. Uluslararası işletmelerin ve hükümetlerin rüşvet ve yolsuzluğa karşı güçlenmesini mevzuatlar ile sağlayan EXIGER firması,
 5. Madencilik endüstrisi meslek etiği çalışmalarını sunan International Council on Mining & Metal(ICMM)
 6. Daha iyi iş yapmak için ahlaklı iş yapmak misyonunu yürüten Etik ve Yönetişim örneklemeleri için İş Etiği Enstitüsü (IBE)
 7. İngiletere’de Uluslararası projelerde rüşvet ve yolsuzluklara karşı uygulanan yaptırımlar ve soruşturma örneklemeleri için Londra Polis Merkezi,
 8. Bankacılık sektöründeki etik prensipler için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Eurepean Bank of Reconstruction and Development)
 9. İngiltere Parlementosu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu,
 10. İngiliz Yolsuzlukla Mücadele Forumu,
 11. Londra Borsası,
 12. Kraliyet Ticaret Servisi,
 13. İngiltere Dış İşleri Bakanlığı.
İngiltere’de yapılan bu ziyaretlerdeki sunum ve örneklemeler TEPAV’ ın “KOBİ’LERDE MESLEK ETİĞİ VE ŞEFFAFLIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI” projesinde Sektörel Meslek Etiği Beyannameleri hazırlanarak Sektörel Meclislere sunulmasında ışık olacak ve proje sonuçlandırılacaktır. 
Projeye dair döküman ve sunumlar ekte yer almaktadır.

OMSİAD ile iletişime geç