02 Ocak 2020 tarihli ekli Resmi Gazete Mükerrer Sayısı’nda  yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1994 sayılı   Karar” ile mobilyadaki KDV oranı % 18'den %  8'e düşürülmüştür.
 

OMSİAD ile iletişime geç