24.08.2017 Tarih ve 30164 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10648 sayılı Kararname Eki Karar ile;  6831 Sayılı Orman Kanunu’ nun 30ncu  ve 34 ncü satış işlemlerini düzenleyen maddelerde geçen  oduna dayalı orman ürünlerinin satışlarında satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylerini  Kalkındırma Fonu payları ayrı ayrı sıfırlanmıştır.


OMSİAD ile iletişime geç