OMSİAD Tüzüğü’nün “Genel Kurulun Toplanma Zamanı” başlıklı 12. maddesinin “Olağan Toplantı” başlıklı birinci fıkrası, “Genel Kurul en çok 3 yılda bir Yönetim Kurulu çağrısına uygun olarak Şubat Ayı içerisinde olağan olarak toplanır” hükmüne amirdir.
Bu sebeple; Yönetim Kurulumuzun 18.12.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Toplantısının 3 No’ lu Kararı ile OMSİAD 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı;

  1. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının çoğunluğu ile 03 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 1100 de Dernek Merkez adresi “Cumhuriyet Caddesi Sibel Apartmanı No:63 K:5 Elmadağ-Taksim İstanbul” da,
  2. Birinci Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 1100 de Dernek Merkez adresi “Cumhuriyet Caddesi Sibel Apartmanı No:63 K:5 Elmadağ-Taksim İstanbul” da

ekli OMSİAD 10. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem’ini görüşmek üzere yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.

19.01.2018

 

 

OMSİAD ile iletişime geç