OMSİAD Tüzüğü’nün “Genel Kurulun Toplanma Zamanı” başlıklı 12. maddesinin “Olağan Toplantı” başlıklı birinci fıkrası gereği ve Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Toplantısının 03 No’ lu Kararı ile OMSİAD 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı;
  1. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının çoğunluğu ile 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 1100 de Dernek yerleşim yerinde
  2. Birinci Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte
ekli OMSİAD 11. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemini görüşmek üzere yapılacaktır.
 
 

OMSİAD ile iletişime geç