OMSİAD, 27 Ekim 2017 tarihinde Divan İstanbul Otelde Üyeleri ile ortak değerlerine sahip çıkmak, bir olmak, beraber olmak için bir araya geldi.   
Birliktelik önce, OMSİAD Genel Sekreteri Yasemen AYDOĞDU’ nun toplantı açılışı ve programı okunması ile başladı.
Daha sonra OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan ATA’ nın, toplantıda hazır bulunan Üye Firma Temsilcilerimize hoş geldiniz konuşması ile devam etti.
Başkan, özellikle konuşmasında sektörün birlikte, sektör meslek etiğine uygun davranarak daha başarılı olabileceğinin altını çizdi. Ofis Mobilya Sektörü dış ticaret rakamlarının dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yılın rakamlarına göre % 5 daha büyüdüğünü, tüm mobilya sektörü olarak amacımızın öncelikle Türkiye’nin bir mobilya ülkesi olduğunu kabul etmek, daha sonra da 2023 yılı ihracat hedefi olarak belirlediğimiz 10 milyar dolara erişerek dünyanın 5nci İhracat yapan mobilya ülkesi durumuna gelmesi olduğunu belirtti.
Başkan Ercan ATA, sektörün temsil edilmesi gereken her platformunda yer aldıklarını ve ortak sorunlara çözüm arayışı içerisinde olunduğunu belirtti. ATA, OMSİAD olarak sektörde birlik ve beraberliğe önem verdiklerini bu sebeple sektörün fuar çalışmalarında tüm mobilya sektörü ile birlikte tek bir fuar organizasyonunda bulunulması gerektiğine inandıklarının üzerini çizdi. Başkan konuşmasında Ofis Mobilya Sektörü Temsilcileri olarak birbirimiz ile ilişkide olmamızı, birbirimizin rakibi değil, aynı takımın oyuncuları olduğumuzu unutmamak gerektiğini ve esas amacın Türkiye ekonomisine katma değerli ihracat ile yön vermek olduğunu dile getirdi. Amacımızın tabii ki öncelikle ülke ekonomimizin büyümesine, sonra sektörümüzün gelişmesine ve firmalarımızın marka değerlerinin artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak olduğunu ilave etti.
Kendisi sözlerini, OMSİAD’ ın işbirliği kuruluşlarından olduğu ve sektörün mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olabilecek araçlardan biri olarak gördüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesinin BİLGE-İŞ projesi uzmanı Meltem KOCA’ nın “Bilişim İle Gelişen İş Dünyası” konulu sunumu ile Ortak Sorunlarımıza Yeni Çözüm Önerileri Üretebilmek İçin Bir Araya Gelmek konulu Ortak İdealler Derneği Genel Müdürü Ayşegül GÜRERK’ in sunumunun öneminin altını çizerek bitirdi.
Bilge-İş Proje Uzmanı Meltem KOCA, Firma sahipleri ve çalışanlarının ücret ödemeden kendi iş kollarında sayısal ve sözel yeteneklerini geliştirerek mesleki eğitimlerini destekleyecekleri 100’den fazla dersi internet üzerinden çevrimiçi olarak alabilecekleri ve sonunda sertifika sahibi olabileceklerini belirttiği sunumunu mobilya sektörü üzerinden örnekler ile açıkladı.
OMSİAD Üye İstişare Toplantısının bir diğer önemli interaktif çalışması Ortak İdealler Derneği Genel Müdürü Ayşegül GÜRERK’ in ekibi ile amacı önyargıların kırılması, ezberlerin bozulması, birbirleriyle iletişim kuran, kaynaşan ve ortak  amaçlar için  işbirliği yapan Sektör Temsilcilerinin artması olan, “Ortak Sorunlara Yeni Çözümler Üretmek” adlı interaktif çalışmasını OMSİAD Üyeleri ile gerçekleştirdi. Çalışmanın sonunda bu tür birlikteliklerin daha sık yapılması, herkesin birbirini doğru anlayabilmesi için iletişimde olması, sektörün gelişmesine faydalı olacağı kanaatine varıldı.
Toplantının ardından OMSİAD Aile Yemeğine geçildi ve katılımcı Üyeler kendilerini tanıtarak sektör ve OMSİAD’ ı değerlendirdiler. Ayrıca katılımları ile toplantıya değer katan OMSİAD Onursal Üyesi Aron HABİB ve Dernek Kurucu Üyesi ve Eski Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nuri TUNA söz alarak Üyelere hitap ettiler.  Aile yemeğinde OMSİAD Ailesine yeni katılan ZİVELLA MOBİLYA Firması Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman UZUN’ a Başkan Ercan ATA tarafından plaket takdim edildi.
Toplantı herkesin birbirine güzel temennileri ile sona erdi.
 

 


Üye İstişare Toplantımıza ait tüm görseller için galerimizi ziyaret edebilirsiniz ; 
http://www.omsiad.org.tr/fotogaleri/425/uye-istisare-yemegi---27-ekim-2017.html

OMSİAD ile iletişime geç