Bir süredir Derneğimiz tarafından devam ettirilen DMO ve Ofis Mobilyaları Sektör sorunlarına çözüm önerileri girişimleri çerçevesinde, Sizlere de bildirildiği üzere Devlet Malzeme Ofisi yeni Genel Müdürü Sayın Tufan BÜYÜKUZUN’ a OMSİAD Yönetim Kurulu ziyaret talebi Genel Müdürlük makamınca uygun görülmüş ve 21.02.2014 Cuma günü kabul edilmişlerdir.

Ziyaret esnasında Yönetim Kurulumuz, Derneğimizi ve Sektörümüzü tanıtıcı bilgi vermiş ve Sizlerden talep ettiğimiz DMO ile ilgili sektör sorunları ve çözüm önerileri ışığında hazırlanan ve ekte sunulan   “Sektör Raporu” nu Sayın Genel Müdüre arz etmiştir.

Sayın Genel Müdür, Yönetim Kurulumuzu dinledikten sonra; göreve yeni atanmış olması sebebi ile çalışmalarına devam ettiğini, Nisan 2014 ayı içerisinde özellikle Ofis Mobilya Sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirecek bir Toplantı düzenleyerek sorunları tek tek dinleyeceklerini, her sorunun çözümü için hazır olduklarını ve kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişlerdir.

OMSİAD ile iletişime geç