1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetenin 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 Sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ”’un yürürlüğe girmesi ile Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden alınan yüzde 2’lik TRT payı ve emlak vergisi ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır.

OMSİAD ile iletişime geç