Yönetim Kurulu Başkanımız Ercan ATA’ nın Başkanı olduğu TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis Toplantısı Orman Ürünleri Meclisi ile birlikte 15.08.2017 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet Binasında, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin BİLGİÇ’ in teşrifleri  gerçekleştirildi. Toplantıya kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan Meclis Üyeleri katıldı.
Ayrıca OMSİAD Yönetim Kurulunu temsilen Sempre Mobilya Murat ÖZKARDEŞ ile üye firmalarımızdan Tuna Ofis Mobilyaları, Gürkan Ofis, Nurus, Koleksiyon, Ersa, Çöl Büro temsilcileri toplantıda yer aldı.
Gündemi de  ekte yer alan Toplantıda özellikle Orman Ürünleri Meclisi Üyeleri ile hammadde fiyatlarındaki artışların mobilya sanayinde etkisi görüşülerek, orman ürünlerinin üzerinde bulunan fonların kaldırılması ile birlikte bir nebze fiyatlarda iyileştirme yapılabileceği vurgusunda bulunuldu. Hammadde üzerindeki fiyat artışlarına dikkat çekilerek, maliyetlerin arttıkça, ara malı üreten firmalarında yüksek fiyattan mal alıp, pahalı fiyattan ürünlerini piyasaya sürdüklerini dile getirildi.
Toplantıda dosyaları ekte sunulan ve  sektörün Dünya ve Türkiye’deki mevcut durumu, yıllara göre ithalat ve ihracat rakamları ve ülkeler ile karşılaştırmalı raporlar;
  • Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinden Ar-Ge Şube Şefi Sevil Salman tarafından ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ihracat ve ithalat rakamlarını ile, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ihracat ve ithalatta başta gelen ülkeleri ve aldıkları paylar,
  • Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis Danışmanı Doç.Dr.Hamza Çınar’ın sektörün dış ticarette  2017 yılının ilk altı ayında sektörün durumu ile 2016 yılı değerlendirme raporu,
  • İstanbul İhracatçı Birlikleri Danışmanı Haluk Ünaldı’ nın ise dünyada Türkiye Mobilya Sanayinin durumu ve ihracatta yapılması gerekenleri anlatan raporu incelendi.
Özellikle KDV Kanunun yeniden düzenlenmesi çalışmalarında sektörün lehine gelişmeler için görüş ve önerilerin bildirilmesine, Ülkedeki fuar alanı yetersizliğinden doğan sıkıntıların çözümüne ilişkin çalışmalara ve yeni dönemde hazırlık çalışmaları başlatılacak 11nci Kalkınma Planı çalışmalarında katılımcı olunması hakkında düşünceler paylaşıldı.
OMSİAD ile iletişime geç