ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ve 53. Yıl Ödül Töreni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla ASO 1. OSB’de 22 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ercan ATA'a katıldığı toplantıda sektör sorunları ve DMO çalışmalarından bilgi arzında bulundu ;

ANKARA SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
2016
  SORUN AÇIKLAMA ÇÖZÜM İLGİLİ KURUM / KURULUŞ
7 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ / 19 MADENİ EŞYA SANAYİ /
 28 MOBİLYA SANAYİ
MESLEK KOMİTELERİ
KREDİ MALİYETLERİ KOBİ’lerin ağırlık oluşturduğu sektörde finansmana erişim oldukça güçtür. Eximbank kredilerinin bankaların vereceği teminat dışında başka bir yöntem ile sağlanması ve kredi hacminin arttırılması gerekmektedir. Uygun faizli kredi garanti fonları bir çözüm olarak değerlendirilebilirler. Bununla beraber küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme fonu kaynakları arttırılmalıdır. T.C. Ekonomi Bakanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 
ÜLKELER ARASI İKİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMALAR Hedef ülke pazarlarımızın arttırılması ve İhracat maliyetlerimizin azaltılması.
 
Ülkemizin bazı ülkelerle ikili gümrük anlaşmaları bulunmadığından ihracatçı şirketlerin mobilya ürünleri henüz gümrükte iken pahalıya mal ediliyor. İkili anlaşmalar için imkânlar yaratılmalı ve süreçler hızlandırılmalıdır.  
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı
 
 
 
 
KURUMSALLAŞMA Kurumsal yönetim için firmalara eğitimler verilmeli. Sektör dernekleri kurumsal yönetimi yerleştirmek için eğitimler verilmesine öncülük edilmelidir. Kurumsallaşmanın göstergelerinden biri de entelektüel kapasite sağlayacak danışmalarla çalışmaktır. Sektörün danışmanlarla çalışmasını sağlayacak yasal çerçevenin sağlanması ve teşviklerin arttırılması gerekmektedir. T.C. Maliye Bakanlığı,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
STK
 

KDV ORANLARI KDV oranlarının yüksekliği maliyet artışları ile birlikte tüketicinin alım gücünü etkilemekte ve kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Diğer stratejik sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de  KDV’nin geçici olarak %8’e  kalıcı olarak da 10-15 bandına inmelidir. Ayrıca navlun desteği uygulaması ile KDV iade sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. T.C. Maliye Bakanlığı
 
HAMMADDE VE İTHALAT GÜMRÜK VERGİLERİ Sektörün gelişimi adına
Ar-Ge ve Tasarıma yapılacak yatırımlar hammadde ve ithalat gümrük vergilerinden doğan yüksek maliyet yükleri sebebi ile yapılamamaktadır.
 
Odundan alınan yüzde 8’e yakın vergilerin kaldırılması önem arz
etmektedir. Daha önce tartışılan bu konunun; orman bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan odunlarda ağaçlandırma fonu; bakanlık fonu; dellaliye ve damga vergisinin kaldırılması büyük
  önem taşımaktadır.
  Ayrıca yerli üretimi teşvik etmek amaçlı mobilya aksesuar
  ürünlerinin ithalatına getirilen %25 ilave gümrük vergisi
  kaldırılmalıdır.
 
T.C. Maliye Bakanlığı,
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 
İTHALATA DAYALI
HAMMADDE
Sektöre ara malı sağlayan mobilya yan sanayiinde başta endüstriyel odun olmak üzere ithalata bağımlılık söz konusudur.
 
 
 3071 sayılı Orman Kanunu güncellenerek ormanların verimli
kullanılması sağlanmalıdır. Özel ormancılık ve endüstriyel
Ormancılık yasası çıkarılmalıdır. Özendirici teşvikler başlatılarak,
odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalıdır. MDF ve suntaya alternatif çevreye duyarlı kompozit malzeme üretimine yönelik Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilmelidir. Panel levha üretimindeki tekelleşme ve fiyatlandırmada yaşanan sıkıntılar giderilmelidir.
 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
 
 
TEST LABORATUVARLARI KURULMALI AR-GE ÇALIŞMALARI DESTEKLENMELİ Kapanan (İnegöl) illerdeki ve olmayan (kayseri) illerdeki test laboratuvarlarının açılması Uluslar arası ölçekte test laboratuarları kurulmalı ve sektör için katma değerli ürün demek olan akıllı ve yeşil mobilya üretiminin şartlarından biri yerine getirilmelidir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 

KAYITDIŞI ÜRETİM
Ar-Ge
Kayıt dışılık oranın %50ye   çıktığı tahmin edilmektedir. Bunun giderilmesi
gerekmektedir.
    Kayıt dışılığın önüne geçilmesi için sektörde garanti belgesi
    fatura vb. denetimlerin sıklıkla yapılması, kapasite kullanımı,
    ölçeksel imalat envanterlerin çıkarılması gerekmektedir.
T.C. Maliye Bakanlığı,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
 
KALİFİYE İŞ GÜCÜ Sektörün gelişmesi için ihtiyacı olan kalifiye iş gücünün artırılması. Sektörün ihtiyacı olan kalifiye iş gücünün arttırılması için mobilya meslek liseleri ve mobilya tasarım bölümleri açılmalı, sanayi-üniversite işbirliği derinleştirilmelidir. Sürekli eğitim merkezlerinde mobilyadaki son trendlerin paylaşılması için programlar hazırlanmalıdır. YÖK,
T.C. MİLLİ Eğitim Bakanlığı
 MEB
HAKSIZ REKABET Sektörde Meslek Etiği ve
Şeffaflığın Yaygınlaştırılması
Firmalar kaliteli ürün yapmayı ilke olarak kabul etmeli marka ve ürün taklitlerine dikkat edilmeli, haksız ticaret konusunda
hassasiyet geliştirilmeli. Sektör Meclislerinde meslek etik
beyannamelerinin yayımlanması ve kurumlarca sektöre ait
üretim dış ticaret istihdam vs. verilerinin güncel ve doğru olarak zamanında paylaşılması önem taşımaktadır.
STK

 

OMSİAD ile iletişime geç