TURGUTLAR

Geleceğin ofislerini tasarlar, Çalışma hayatının gereksinimlerini anlamlandıran Bianos, yalın işlevsel iddialı ve zamanının ötesinde ürünler tasarlamakta, ilerisi ofis çözümleri sunmaktadır. Bir çalışma alanı için bir çok çözüm üretebilirken, değişen duygu ve alışkanlıklara cevap verebilen, insan odaklı tasarımlara yön vermektedir. Tasarım ve üretim süreçlerinde, insan kaynakları, ileri teknoloji ve diğer tüm bileşenleri etkin olarak kullanırken, uzun serüveni sonucu birikimlediği metal işçiliği ile kendisine özgü teknikler ve Komponent geliştirmiştir. Metal malzemenin başrole aday olduğu günümüz ofis tasarım akımlarında Bianos, güçlü üretim bilgisi ve yenilikçi yaklaşımı ile üst rollerin üstesinden gelebilecektir. Bianos “geleceğin ofislerinde görüşmek için"

We produce of furniture of office,  BIANOS making sense of the requirements of working life, BIANOS produce functional, assertive and timeless products and also offer to future office solutions. BIANOS producing many solutions for a workspace and can respond to changing emotions and habits , gives direction to human oriented designs. In the part of desing and production processes we using human resources, advanced technology and all other components effectively together, we have developed unique techniques and components with the metal work we have accumulated as a result of his long adventure. In today’s office design trends is metal material is a candidate for the leading role, BIANOS will be able to overcome top roles with its strong production knowledge and innovative approach. BIANOS “To Meet in The Offices of Future"

Şirket Bilgileri

OMSİAD ile iletişime geç